Sider

Andst.info-mail


Få mail når der er nyheder og aviser klar - her på Andst.info

(Afmeld)

Andst Fotoalbum

Kategorier

Indlægsarkiv

Naturen omkring

Andst ligger på en lun plet – i hvert fald var den så lun ved sidste istid, at isen stoppede netop her ved os!

Isen skubbede nogle Lyngbakker sammen til os – og når det var tø, kælvede is-bræen og dannede rivende smeltevandsfloder ud over sletten mod vest, hvor vi nu har Gamst Søenge – men smeltevandet arbejdede sig også ud under isen fra øst og gav os nogle lave tunneldale som nu står i eng og bæk.

Efter isen forsvandt, var det store sø-enge-området et rigt delta for de indvandrende mennesker – her kunne der fiskes, jages og samles bær. Rundt omkring sø-engene er der fundet rester af mange bosteder og redskaber.

Lidt geografi om Andst

Gamst Søenge

Blik over Gamst Soe1.jpg UdsigtSoeengeVed-VinterKompr.jpg 4 Fugletaarnet-reddetWeb.jpg

Du kan følge et Spor i Landskabet ud i Gamst Søenge:

TRYK og HENT GamstSøengeSporfolderen.pdf

1. Tunneldalen med Andst Bæk

2. Første Kig mod Søengene

3. Udkig fra toppen af Lyngbakkerne

Anlægget v/Lyngbakkerne i Store Andst:

SctHansLiv-i-anlaegKomprim.jpg PICT2247.jpg

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>