Sider

Andst.info-mail


Få mail når der er nyheder og aviser klar - her på Andst.info

(Afmeld)

Andst Fotoalbum

Kategorier

Indlægsarkiv

Gader, veje og stier

er områder som grundejerforeningen har ansvar for –

Hvilket betyder at grundejerforeningens bestyrelse vil behandle de ideer og forslag der kommer fra beboerne / grundejerne.

Er det ideer eller forslag der ligger udenfor bestyrelsens myndighed vil de blive behandlet og der tages kontakt til relevante myndigheder.

Er der områder som skal have ekstra opmærksomhed fra bestyrelsens side er alle velkommen til at komme med forslag.

Vort område bliver aldrig bedre end vi selv gør det til.

Derfor afholder vi hvert år “arbejdsdage” hvor alle, der har lyst og energi, kan give en hånd med.

Arbejdsdag 2013:

Stien mellem Ryttervej og Ny Frederiksbergvej blev renoveret med nye træer og stenmel belægning.
Til foråret forventer vi at der kommer nye galger (bomme) op.

Kirkestien – stien mod øst på Ryttervej – fik nye skærver efter en tiltrængt afretning.
Afretningen var betinget af, at man ved nedgravning af fiber i stien, ikke havde reetableret korrekt.

Gangsti galger er udskiftet med nye galger ved Kirkestien og ved stien mod vest.

Nye “Pas på mig” skilte er monteret ligesom “Nabohjælp” skilte er sat op.

Stier generelt:

Vedligehold af stierne er Grundejerforeningens ansvar og derfor vil de sti arealer, der støder op mod private områder, blive reetableret så der kommer en ens profil på alle stier.
Det vil give et samlet helhedsudtryk for området. Arbejdet forventes igangsat ved næste arbejdsdag i 2014.

Stiprofilen vil være som nedenstående:

Stien fastholdes på en bredde af ca. 130 cm med skærver.
Græsrabat i begge sider mellem stibelægning og hæk.
Grundejeren har pligt til selv at renholde under hækkens bredde, som ikke må overstige 30 cm fra hækmidte, når hækken står i skel.

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>