Sider

Andst.info-mail


Få mail når der er nyheder og aviser klar - her på Andst.info

(Afmeld)

Andst Fotoalbum

Kategorier

Indlægsarkiv

Andst Lokalråd

Se den nye udviklingsplan for Andst 2016 – 2025 nedenfor

udviklingsplan-vision-2020-i-2020-rev-2016-1

Krotorvet

Krotorvet St. Andst

Lokalplansforlag 230 – nyt boligområde i Andst

Lokalplanforslag 230

Bæredygtige børnecentre i Vejen Kommune 2010

Bæredygtige børnecentre i Vejen Kommune 2010

Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen 2011 – 2015

Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen 2011-2015

Notat om behov for bygningsændringer – 22-09-10 doc

Scenarier pr 05 10 10 med 05 09 10-elever xls

Artikel i JV 29.10.2010

 

Målet er “Vision 2020 i 2020”

Arbejdet er nu i gang, to arbejdsgrupper er allerede nedsat og yderligere to etableres umiddelbart efter sommerferien.

Følg arbejdet på de etablerede infosider (nederst i venstre panel).

Ønsker du at give et bidrag til processen / arbejdet kan du kontakte lokalrådet.

Workshop i foreningsarbejde

Efter sommerferien vil Lokalrådet gentage en aften med titlen  “Workshop i Foreningsarbejde”

Vision 2020 i 2020

“Vision 2020 i 2020” er titlen på udvilklingsplanen som lokalrådet præsenterede på Årsmødet.

 

Se hele udviklingsplanen her:

Udviklingsplan – Vision 2020 i 2020 – rev 1.02

Forskønnelsespris

I den netop afsluttede borgerundersøgelse blev der udtrykt ønske om, at det bliver taget initiativer til, at vi får en pænere landsby og opland.

Lokalrådet har derfor besluttet, at der gives en “Førskønnelsespris“, som alle kan indstille kandidater til og som vil blive uddelt på årsmødet 2011.

Public Service Radiokanal

Radio P4Syd er nu endelig kommet på YouSee (Fællesantennen)

Efter en lang periode uden adgang til P4Syd er det nu lykkedes at få YouSee til at acceptere deres forpligtelse. Flere borgere i Andst har til Lokalrådet klaget sin nød og via pres fra pressen er det nu endelig på plads.

Radio P4Syd på frekvens  98,9

Radio P4Trekanten på frekvens 97,0

Årsmøde i Andst Lokalråd

Omkring 50 deltagere fulgte fremlæggelsen af den borgerundersøgelse der blev foretaget i efteråret 2009. Ligeledes blev Andst Udviklingsplan præsenteret. Borgerundersøgelsen og Udviklingsplanen “Andst 2010 – 2020” vil være et centralt led i Lokalrådets fremadrettede arbejde.

Referat, regnskab mm. er tilgængeligt under “mødeindkaldelser og referater”.

Se resultatat af Borgerundersøgelse 2009 – jan.2010

Undersøgelsen er slut.

321 svarede på spørgeskema.

I alt 1086 breve sendte vi ud til borgere i Andst skoledistrikt, og 321 benyttede sig af muligheden for at være med til at præge udviklingen i Andst. Det giver en besvarelsesprocent på 29.5.

Ifølge Lars Steen Pedersen, som er vores konsulent på undersøgelsen, er det mere end godkendt.

Fordelingen mellem mænd og kvinder er 49,7 % kvinder og 50,3% mænd.

Desuden er det Lars Steen Pedersens umiddelbare indtryk, at der en fin kvalitet i dataene. Der er endvidere mange skriftlige bemærkninger og input.

Nu går vi i gang med at bearbejde svarene. Den 19. januar vil vi præsentere de foreløbige konklusioner for forenings- og institutionsformænd.

Den 2. marts vil de endelige konklusioner samt et udkast til udviklingsplan for området blive fremlagt.

Vil du følge med i udviklingen, vil det være en rigtig god ide at sætte kryds i kalenderen den 2. marts til lokalrådets årsmøde.

Andst logo med foreningsnavn.
Der har været interesse for at kunne anvende Andst Lokalråds logo med foreningsnavn, dette er nu muligt da vi har fået udarbejdet en variant med ANDST (se kopi) og ANDST kan udskiftes med foreningsnavnet. Ønskes dette kan foreningen henvende sig til Jørgen Pedersen mobil 20903330 eller njp@r32.dk
Udformning og anvendelse af logoet vil være underlagt de regler som lokalrådet sætter. Det ønskes at logoet skal være genkendelig og ensartet hvorfor farver, skrifttype mm. er fastlagt og ikke må ændres.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>